Informacje o ochronie danych osobowych (RODO)

 1. Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO, Twoje dane osobowe, które przekazujesz do naszych baz danych są przetwarzane z dochowaniem wszelkich starań w kwestii ich bezpieczeństwa. Zgodniae z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji.

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu jest firma Q-Media Renata Adamczyk, ul. Nad Potokiem 25/28, 30-830 Kraków, NIP 679-265-18-73

 

 1. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych możesz zawsze skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną: studio@quadralite.pl

 

 1. Twoje dane pozyskaliśmy podczas składania zapytań poprzez adresy mailowe firmy oraz poprzez zgłoszenia na organizowane przez nas warsztaty dotyczące tematyki około fotograficznej

 

 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania usług przez Q-Media Renata Adamczyk

 

 1. Twoje dane pozostają wyłacznie w firmie Q-Media Renata Adamczyk i nie odostępniamy ich, nie sprzedajemy innym podmiotom i osobą trzecim.

 

 1. Podane przez Ciebie dane przetwarzane będą do czasu:
  • kiedy nie wyrazisz skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  • będą niezbędne do zrealizowania zawartej umowy, a później w celach statystycznych, nie dłużej niż 5 lat
  • będą wymagane przez inne przepisy prawa, w szczególności dotyczące względów podatkowych lub rachunkowych
  • kiedy skutecznie nie wycofasz zgody na przetwarzanie danych podanych na zasadzie dobrowolności

 

 1. Zapewniamy, spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:
  • do dostępu do Twoich danych osobowych
  • sprostowania Twoich danych osobowych
  • usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie są już niezbędne do realizacji zawartej umowy lub wymagane innymi przepisami prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowego lub na podstawie wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych
  • ograniczenia i przetwarzania: w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzanych danych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub udzieloną zgodą, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do celu ustalenia nadrzędnych podstaw prawnych
  • przeniesienia danych osobowych
  • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: na podstawie uzasadnionego interesu z uwagi na szczególną sytuację, w której się znalazłeś

 

 1. Masz możliwość i prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób ręczny. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub wpływać istotnie na Twoją sytuację.